Zadaszenie z foli Transparentnej w Łodzi na terenie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej